فروشگاه اینترنتی سبد آنلاین خرید آنلاین محصولات مجازی صرفه جویی در زمان و هزینه هزاران محصول متنوع و کاربردی درگاه بانکی آنلاین عضو شبکه شتاب 24 ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما هستیم

آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ

عنوان :

آموزش فتوشاپ

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

59

شناسه :

116

توضیحات :

معرفي كلي محيط      : Photoshop


- نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد.
- نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد.
- Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد.
- Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصاوير مي باشد.
- زمينه طوسي رنگ desktop (ميز كار)
- بوم نقاشي canvase : فايل و يا بوم نقاشي كه در آن طراحي خود را انجام مي دهيم.

 

ايجاد فايل جديد

File > New=Ctrl+N

در كادر باز شده اطلاعات دقيق فايل را از نظر سايز- حالت رنگي و كيفيت فايل وارد مي كنيم.
NAME:
Presete:
انواع سايزهاي استاندارد در اين قسمت قرار دارد و در صورتيكه بخواهيم سايز دلخواه خود را باز كنيم و در اين قسمت را روي گزينه custom قرار دهيم و در قسمت پهنا و ارتفاع، سايز دلخواه را وارد مي كنيم.
Width:
Height:
زمينه بوم نقاشي كه به يكي از سه حالت زير است.

White
Background
Transparent
در جعبه ابزار دو رنگ forground، background قرار دارد، در صورتيكه گزينه background color فعال باشد.

معرفي جعبه ابزار

در جعبه ابزار تمامي ابزارها بنا به كارآيي آنها از يكديگر تفكيك شده اند، دسته بندي ابزارها به صورت زير مي باشد.


- ابزارهاي انتخاب: selection tool
- ابزارهاي ترسيمي: painting tool
- ابزارهاي تايپ و مسير
- ابزارهاي جابجايي و بزرگ نمايي
- رنگهاي پس زمينه و پيش زمينه
- ابزار ماسك سريع و ماسك استاندارد
- سه حالت مختلف ديد
- راه ورود به برنامه Image Ready

نكته: هنگام نصب، برنامه Image Ready نيز نصب مي شود كه بيشتر جهت طراحي و ساخت انيميشن هاي كوچك دوبعدي براي وب استفاده مي شود.

 

رنگ آميزي فايل با استفاده از صفحه كليد

فايل جديد را با زمينه سفيد باز مي كنيم و توسط رنگهاي Forground وBackground و با استفاده از صفحه كليد رنگ دلخواه را درون فايل اعمال مي كنيم.

- نشانگر را روي رنگ Forground قرار مي دهيم و كليك مي كنيم تا Color picker باز شود و سپس در اين كادر رنگ دلخواه را انتخاب مي كنيم و مي كنيم و جهت اعمال رنگ درون فايل دو كليد alt+backspace را همزمان با هم فشار مي دهيم.
- نشانگر را روي وBackground قرار مي دهيم و كليك مي كنيم تا باز شود و سپس در اين كادر رنگ را انتخاب مي كنيم. جهت اعمال رنگ Forground درون فايل دو كليد ctrl+ backspace را فشار مي دهيم. نكته: به جاي دكمه Backspace در موارد فوق مي توانيم از كليد delete استفاده كنيم.
نكته: جهت جابجا كردن دو رنگ Forground و وBackground روي علامت كمان دو جهته كه در منار اين دورنگ قرار دارد كليك مي كنيم و از روي صفحه كليد، كليد X را فشار مي دهيم.
نكته: در صورتيكه بخواهيم دو رنگ Forground و وBackground به حالت اول خود (سياه و سفيد) برگردد، كافيست روي آيكون كوچك سياه و سفيدي كه در كنار اين دو رنگ در جعبه ابزار قرار دارد كليك كنيم.

ابزار محدوده انتخاب M- Marquee Tool

بعضي از ابزارها در جعبه ابزار داراي زائده كوچكي در سلول ابزار مي باشند كه اين علامت داراي پيكان فلش كوچكي است كه نشان دهنده آنست كه ابزار داراي خانواده است و تنها نيست با كليك راست روي اين علامت خانواده و زير مجموعه ابزار پديدار مي شود، ابزار محدوده انتخاب نيز جزء ابزارهايي مي باشد كه داراي 4 زير مجموعه مي باشد، كه با هر كدام از آنها به طور جداگانه آشنا مي شويم:

   

 

ابزار محدوده انتخاب چهارگوش  :Rectancy Marquee

توسط اين ابزار به ترسيم چهارگوش مي پردازيم. به محدوده ترسيم شده ناحيه انتخاب و يا گفته مي شود، توسط فرمانهاي Alt+delete يا ctrl+deleted رنگ دلخواه را درون محدوده انتخاب اعمال مي كنيم و پس جهت حذف كادر انتخاب به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم:

* حذف كادر انتخاب:
- از منوي select گزينه deselecte را انتخاب مي كنيم
- فشار همزمان دو كليد ctrl+D
- با خود ابزار خارج از محدوده انتخاب كليك مي كنيم

نكته: در صورتيكه بخواهيم مربع به صورت كامل ترسيم شود هنگام ترسيم كليد shift را پائين نگه مي داريم.
نكته: جهت اضافه كردن به محدوده انتخاب بعد از ترسيم select اول، با پائين نگه داشتن كليد shift علامت + كه نشانگر ظاهر مي شود كه در اين حالت به محدوده انتخاب مي توان اضافه نمود.
نكته: جهت كم كردن از ناحيه انتخاب بعد از ترسيم ناحيه انتخاب اول، كليد Alt را پائين نگه مي داريم و كنار نشانگر علامت – ظاهر مي شود.

نوار option ابزار محدوده انتخاب چهارگوش

علاوه بر مواردي كه در مورد اين ابزار گفته شد كارايي هاي ديگر اين ابزار در نوار option آن قرار دارد.
نكته: مشخصه هر ابزار در ابتداي نوار option قرار دارد و از روي اين آيكون متوجه مي شويم كه نوار option ، كدام ابزار فعال است.

 
New selection : جهت ترسيم معمولي

- Add to selection: اضافه كردن به ناحيه انتخاب (معادل كليد ) = اجتماع
- Subtract from selection : كم كردن از ناحيه انتخاب (معادل كليد ) = تفاضل
- Intersect with selection : اشتراك بين چند ناحيه انتخاب
گزينهFeather : جهت هاله اي كردن و محو كردن ناحيه اطراف محدوده انتخاب مي باشد و در صورتيكه صفر باشد ترسيمات با لبه هاي صاف و يكنواخت مي باشد و به محض گرفتن عدد، به همان مقدار از لبه ها را محو مي كند.

* Style : نوع ترسيم مي باشد كه داراي سه قسمت است:
- Normal : حالت معمولي ترسيم (به طور پيش فرض اين قسمت فعال است)
-Fixed Aspect Ratio : حالت تناسب در اين حالت پهنا و ارتفاع فعال مي شود و مي توانيم مقدار تناسب پهنا به ارتفاع را در اين قسمت وارد كنيم.
- Fixed size : اندازه واقعي را در اين قسمت وارد مي كنيم و به عنوان مثال جهت ترسيم يك مربع به اندازه 2 سانتيمتر در پهنا و ارتفاع 2 سانتيمتر وارد مي كنيم.

نكته: پس از كار با نوار option، آن را به حالت نرمال بر مي گردانيم و بهترين روش آنست كه عمل بازيابي نوار option را توسط سيستم انجام مي دهيم، براي اينكار روي مشخصه ابزار در نوار option كليك راست كرده و يكي از دو گزينه زير را انتخاب مي كنيم:

- Resete tool: بازيابي نوار option ابزار جاري به حالت نرمال
- Resete all : بازيابي نوار option كليه ابزارهاي جعبه ابزار به حالت نرمال.

 

ابزار محدوده انتخاب دايره : Elliptical Marquee

جهت ترسيم دايره و بيضي از اين ابزار استفاده مي شود، مانند ابزار محدوده انتخاب چهارگوش موارد ذكر شده براي ترسيم دايره نيز صدق مي كند.


نكته: با پائين نگه داشتن كليد shift به ترسيم دايره كامل مي پردازيم.
- جهت اضافه كردن به ناحيه انتخاب كليد shift را پائين نگه مي داريم.
- جهت كم كردن ناحيه انتخاب كليد alt را پائين نگه مي داريم.

ابزار محدوده انتخاب دايره optionنوار

نوار option، اين ابزار نيز مانند نوار option، ابزار محدوده انتخاب چهارگوش است و تمام موارد را مي توان روي دايره انجام داد. فقط گزينه Anti-Alised در اين نوار فعال است كه با فعال بودن آن لبه هاي محدوده انتخاب نرم و هموار مي شود. چنانچه اين گزينه غير فعال باشد در ترسيمات با سايز بزرگ دقيقا حالت دندانه اره ايي لبه ها و تيزي لبه ها را حس مي كنيم. بنابراين در هر نوار option، اين گزينه را مشاهده كنيم و بهتر است فعال باشد تا ترسيمات نرمتر و هموار باشد.

 

Single column marquee,single Row marquee


زير مجموعه سوم و چهارم محدوده انتخاب جهت ترسيم خطوط با ضخامت يك پيكسل را با چشم مشاهده نمي كنيم چون يك پيكسل با چشم قابل رويت نيست. آن را رنگ كرده و محدوده انتخاب را حذف مي كنيم تا خط ايجاد شده به ضخامت يك پيكسل را مشاهده كنيم.

 

ابزار ذره بينz-zoom tool 3-


از اين ابزار جهت بزرگنمايي و كوچك نمايي تصاوير استفاده مي شود چنانچه در نوار option اين ابزار آيكون zoom in فعال باشد عمل بزرگ نمايي را خواهيم داشت و چنانچه آيكون zoom out فعال باشد عمل كوچك نمايي را داريم.

- روش دوم بزرگنمايي و كوچكنمايي استفاده از صفحه كمي باشد. دو كليد + و ctrl عمل بزرگنمايي و دو كليد – و ctrl عمل كوچكنمايي
- روش سوم استفاده از منو مي باشد. منوي view و گزينه هاي مربوط به ذره بين:
- Zoom in : عمل بزرگنمايي
- Zoom out : عمل كوچكنمايي
- Fit on screen : تصوير را نسبت به ميز كار تا جايي كه فضا داشته باشد در ميدان ديدمان قرار مي دهد.
- Actual pixel : مشاهده پيكسلهاي واقعي تصوير، در اين حالت فايل به صورت 100درصد نمايش داده مي شود.
- Print size : اندازه واقهي چاپ نكته: چنانچه با ابزار ذره بين روي تصوير كليك راست كنيم 5 مورد فوق را خواهيم داشت.

Move Tool-V ابزار جابجائي   4-

 

از اين ابزار در جهت جابجايي اشياء در فايل استفاده مي شود ، براي جابجائي هر شي ء در فايل ابتدا لاية مربوط به آن را انتخاب كرده سپس با ابزار Move شيء مورد نظر را جابجا مي كنيم .

نكته : عمل جابجائي مي تواند از فايلي به فايل ديگر نيز صورت گيرد كه در اين حالت هنگام جابجايي قسمتي از تصوير به فايل جديد به طور اتوماتيك يك لايه ايجاد مي شود .

نكته : به ازاء هر عمل انتقال از فايلي به فايل ديگر به طور اتوماتيك لايه ايجاد مي شود .
عمليات فوق را مي توان توسط عمل Copy و Paste نيز انجام داد . روش كار به صورت زير است :

1- در فايل تصوير قرار گرفته محدودة مورد نظر را انتخاب مي كنيم .
2-( Edit →copy (ctrl + C
3- در فايل جديد قرار گرفته و Edit → paste (ctrl + V)  
نكته : در اين قسمت نيز به ازاء هر عمل Paste ، يك لاية جديد در فايل مقصد ايجاد مي شود .
نكته : در صورتي كه لايه ها آنقدر زياد باشد كه نتوانيم تشخيص دهيم لاية مربوط به هر شي ء كدام است . بهترين روش براي دسترسي به شمارة لايه آنست كه با ابزارMove روي شيء مورد نظر در فايل كليك راست كرده ، از زير منوي باز شده ، گزينة اول شمارة لايه مي باشد .

نوار Option ابزار Move


- Auto select layer : با فعال بودن اين گزينه با قرار گرفتن بر روي جسمي در فايل به طور اتوماتيك لاية مربوط به آن فعال مي شود .
- Show Transform Controls : با فعال بودن اين گزينه لنگزهاي ترانسفورم دور تا دور جسم اجياد مي شود كه توسط آن مي توانيم تغييرات اندازه – چرخش - كنش و ... روي تصوير داشته باشيم . پس از اعمال عمليات ، براي تأئيد عمليات از كليد enter استفاده مي كنيم و براي لغو عمليات از كليد Esc استفاده مي كنيم .
نكته : در صورتي كه بخواهيم هنگام تغيير اندازه شكل متناسب تغيير سايز داشته باشد كليد shift را پائين نگه داشته و روي يكي از لنگرهاي گوشه قرار مي گيريم و عمل تغيير سايز را انجام مي دهيم .
نكته : چنانچه نشانگر بيرون لنگرها قرار گيرد حالت Rotate (چرخش) را خواهيم داشت .
نكته : آيكونهايي كه در انتهاي نوار Option قرار دارد ، جهت ترازبندي عناصر در فايل استفاده مي شوند به طور يش فرض غير فعالند، زماني فعال مي شوند كه لايه هايي را كه مي خواهيم توسط عمل تراز بندي ، در يك راستا قرار گيرند را قبلاً با هم انتخاب كرده باشيم . پس با توجه به نوع آيكون روي هر يك از آنها كليك مي كنيم (ترازبندي نسبت به چهار جهت اصلي و همچنين مركز )

ابزار H-Hand Tool 5-

  در صورتيكه تصوير بزرگتر از ميدان ديد باشد، براي مشاهده و رويت بقيه قسمتهاي تصوير از اين ابزار استفاده مي شود.
نكته: چنانچه در هر ابزار كليد space را پائين نگه داريم ابزرا تبديل به ابزار Hand مي شود.

 

: ابزار كمند L-Lasso tool 6-

اين ابزار نيز جزء دسته ابزارهاي انتخاب مي باشد توسط آن مي توانيم محدوده ايي را به صورت آزاد و طبق حركات دست انتخاب كنيم و بدون اينكه زمينه اطراف شي در انتخاب پديدار شود. داراي سه زير مجموعه مي باشد كه به شرح زير است:

 
الف: ابزار كمند معموليlasso tool
توسط اين ابزار با پائين نگه داشتن كليك ماوس مي توانيم دورتا دور شي را طبق حركات دست انتخاب كنيم و چنانچه در حين انتخاب دستان را از روي كليك ماوس برداريم انتخاب در همان نقطه بسته مي شود.
از اين ابزار در مواردي كه نياز به دقت بالا داريم استفاده نمي كنيم و به علت اينكه هنگام كار با اين ابزار به دستي بدون لرزش و تطابق بين چشم و دست نياز داريم.
ب: ابزار كمندچند ضلعيpolygonal
توسط اين ابزار مي توانيم شي مورد نظر را به صورت كليك كليك انتخاب كنيم و بازاء هر كليك يك گوشه ايجاد مي شود و براي از بين بردن اين گوشه ها بهتر است تعداد كليك ها را بيشتر كنيم تا فاصله بين آنها كمتر شده و انتخاب نرمتري داشته باشيم.
نكته: در طول مسير انتخاب براي پاك كردن لنگرها و گوشه هاي ايجاد شده توسط كليد Backspace مي توانيم آنها را پاك كنيم.
نكته: جهت بسته شدن مسير انتخاب در اين روش حتما بايد به نقطه ابتداي انتخاب برسيم تا كنار نشانگر علامت دايره كوچكي ظاهر شود، در اين حالت محدوده انتخاب بسته مي شود.

ج- ابزار كمند مغناطيسيMagnetic lasso
از اين ابزار در مواردي استفاده مي كنيم كه چند رنگ متضاد داشته باشيم، اين ابزار بر اساس تفرق رنگ عمل مي كند، هنگام كار با اين ابزار، به رنگ خاصي در فايل حساس مي شود و به مرز بين دو رنگ مجاور مي چسبد و محدوده را انتخاب مي كد، چنانچه در طول مسير انتخاب دستمان روي كليك ماوس باشد به طور اتوماتيك در فواصل معين لنگرهايي ايجاد مي شود. براي بسته شدن انتخاب نيز حتما بايد به نقطه شروع برسيم.

نوار option ابزار كمند مغناطيسي
مواردي كه در ابتداي نوار option قرار دارد جهت اضافه كردن و كم كردن و اشتراك محدودة انتخاب مي باشد.


feather : محدوده انتخاب را هاله ايي مي كند. Anti-alised : با فعال بودن اين گزينه لبه هاي انتخاب نرم و هموار مي شود.
width : پهناي كمند(هر چه از نظر عددي مقدار كمتري داشته باشد دقت ابزار بالاتر است)
Edge contrast : لبه تفرق رنگ ( هر چه از نظر عددي كمتر باشد دقت بالاتر است)
frequency : فواصل لنگرهاي ايجاد شده را نشان مي دهد.

ابزار عصاي جادويي :W-Magic wand 7-  
اين ابزار نيز جزء دسته ابزارهاي انتخاب مي باشد، در مواردي كه چند رنگ متضاد در صفحه داشته باشيم بهترين و سريعترين روش براي انتخاب، استفاده از اين ابزار مي باشد و به عنوان مثال اگر يك گل زرد در وسط زمينه سياه قرار داشته باشد جهت انتخاب زمينه فايل به طور سريع كافيست با اين ابزار روي رنگ سياه كليك كنيم.
نكته: در صورتيكه در نوار  فعال باشد هنگام كليك كردن روي رنگي در فابل، تمامي رنگهاي متصل و همرنگ نقطه كليك انتخاب مي شوندو اگر. غير فعال شوند، با كليك روي رنگي در تصوير تمامي رنگهاي هم رنگ و غير متصل در فايل انتخاب مي شوند.             

ابزار برش C- Crop 8-

باز كردن فايل

جهت بازكردن فايلهاي گرافيكي كه فرمت آنها، با محيط PHOTOSHOP سازگاري دارد از فرمان openدر منوي file استفاده مي كنيم.

File>open=ctrl+o
نكته: هنگام نصب هر برنامه، فولدري به نام sample كه حاوي نمونه فايلهاي مربوط به آن نرم افزار مي باشد همراه برنامه نصب مي شود و در صورتيكه بخواهيم از نمونه فايلهاي اين برنامه را مشاهده كنيم مسير زير را طي مي كنيم.

+ به همراه تصاویر آموزشی


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,900 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file116_1827365_9448.zip4 MB

محبوبترین محصولات