فروشگاه اینترنتی سبد آنلاین خرید آنلاین محصولات مجازی صرفه جویی در زمان و هزینه هزاران محصول متنوع و کاربردی درگاه بانکی آنلاین عضو شبکه شتاب 24 ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما هستیم

پاورپوینت ورزش

پاورپوینت ورزش عنوان : پاورپوینت ورزش فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 630 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بدنی ساده و با شدت متوسط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت ورزش و سلامتی

پاورپوینت ورزش و سلامتی عنوان : پاورپوینت ورزش و سلامتی فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 629 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بدنی ساده و با ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت فعالیت بدنی

پاورپوینت فعالیت بدنی عنوان : پاورپوینت فعالیت بدنی فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 628 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بدنی ساده و با شدت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت فعالیت ورزشی و سلامتی

پاورپوینت فعالیت ورزشی و سلامتی عنوان : پاورپوینت فعالیت ورزشی و سلامتی فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 627 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بدنی ساد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت رابطه فعالیت ورزشی و سلامتی

پاورپوینت رابطه فعالیت ورزشی و سلامتی عنوان : پاورپوینت رابطه فعالیت ورزشی و سلامتی فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 626 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامتی

پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامتی عنوان : پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامتی فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 625 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بدنی ساده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت ارتباط ورزش و سلامتی

پاورپوینت ارتباط ورزش و سلامتی عنوان : پاورپوینت ارتباط ورزش و سلامتی فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 624 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بدنی ساده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت رابطه فعالیت بدنی و سلامتی

پاورپوینت رابطه فعالیت بدنی و سلامتی عنوان : پاورپوینت رابطه فعالیت بدنی و سلامتی فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 623 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بدن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت رابطه ورزش و سلامتی

پاورپوینت رابطه ورزش و سلامتی عنوان : پاورپوینت ارتباط فعالیت بدنی و سلامتی فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 622 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت ارتباط فعالیت بدنی و سلامتی

پاورپوینت ارتباط فعالیت بدنی و سلامتی عنوان : پاورپوینت ارتباط فعالیت بدنی و سلامتی فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 42 شناسه : 621 توضیحات : فعالیت بدنی و سلامت این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود. اهداف آموزشی: § تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر § شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها § ارائه مثال هایی از فعالیت بد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان
تعداد صفحه(1):

محبوبترین محصولات