فروشگاه اینترنتی سبد آنلاین خرید آنلاین محصولات مجازی صرفه جویی در زمان و هزینه هزاران محصول متنوع و کاربردی درگاه بانکی آنلاین عضو شبکه شتاب 24 ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما هستیم

تحقیق مير عماد قزوینی

تحقیق مير عماد قزوینی عنوان : تحقیق مير عماد قزوینی فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 580 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسالات و متون مختلف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق زندگینامه مير عماد خطاط

تحقیق زندگینامه مير عماد خطاط عنوان : تحقیق زندگینامه مير عماد خطاط فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 579 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسالات و مت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق زندگینامه مير عماد خوشنویس

تحقیق زندگینامه مير عماد خوشنویس عنوان : تحقیق زندگینامه مير عماد خوشنویس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 578 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسالات و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق بیوگرافی مير عماد

تحقیق بیوگرافی مير عماد عنوان : تحقیق بیوگرافی مير عماد فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 577 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسالات و متون مخت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق مير عماد

تحقیق مير عماد عنوان : تحقیق مير عماد فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 576 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسالات و متون مختلف آمده ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق زندگینامه مير عماد قزوینی خطاط

تحقیق زندگینامه مير عماد قزوینی خطاط عنوان : تحقیق زندگینامه مير عماد قزوینی خطاط فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 575 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق زندگینامه مير عماد قزوینی

تحقیق زندگینامه مير عماد قزوینی عنوان : تحقیق زندگینامه مير عماد قزوینی فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 574 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسالات و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق بیوگرافی مير عماد قزوینی

تحقیق بیوگرافی مير عماد قزوینی عنوان : تحقیق بیوگرافی مير عماد قزوینی فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 573 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسالات و م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق زندگینامه مير عماد قزوینی خوشنویس

تحقیق زندگینامه مير عماد قزوینی خوشنویس عنوان : تحقیق زندگینامه مير عماد قزوینی خوشنویس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 572 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق زندگینامه مير عماد

تحقیق زندگینامه مير عماد عنوان : تحقیق زندگینامه مير عماد فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 5 شناسه : 571 توضیحات : زندگي نامه مير عماد ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسالات و متون مخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان
تعداد صفحه(2):

محبوبترین محصولات