فروشگاه اینترنتی سبد آنلاین خرید آنلاین محصولات مجازی صرفه جویی در زمان و هزینه هزاران محصول متنوع و کاربردی درگاه بانکی آنلاین عضو شبکه شتاب 24 ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما هستیم

طرح توجیهی آموزشگاه

طرح توجیهی آموزشگاه عنوان : طرح توجیهی آموزشگاه فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 240 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال   دورة باز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی آزاد عنوان : طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی آزاد فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 239 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی آموزشگاه آزاد علمی

طرح توجیهی آموزشگاه آزاد علمی عنوان : طرح توجیهی آموزشگاه آزاد علمی فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 238 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی آموزشگاه آزاد

طرح توجیهی آموزشگاه آزاد عنوان : طرح توجیهی آموزشگاه آزاد فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 237 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال   دور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی عنوان : طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 236 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی آموزشگاه علمی

طرح توجیهی آموزشگاه علمی عنوان : طرح توجیهی آموزشگاه علمی فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 235 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال   دور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد

طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد عنوان : طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 234 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه آزاد علمی

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه آزاد علمی عنوان : طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه آزاد علمی فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 233 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه عنوان : طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 232 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال   دو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه آزاد

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه آزاد عنوان : طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه آزاد فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 15 شناسه : 231 توضیحات : خلاصه طرح موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(7):

محبوبترین محصولات