فروشگاه اینترنتی سبد آنلاین خرید آنلاین محصولات مجازی صرفه جویی در زمان و هزینه هزاران محصول متنوع و کاربردی درگاه بانکی آنلاین عضو شبکه شتاب 24 ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما هستیم

طرح توجیهی مجموعه تولیدی چیپس

طرح توجیهی مجموعه تولیدی چیپس عنوان : طرح توجیهی مجموعه تولیدی چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 140 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی کارخانه تولید چیپس

طرح توجیهی کارخانه تولید چیپس عنوان : طرح توجیهی کارخانه تولید چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 139 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی مجموعه چیپس

طرح توجیهی مجموعه چیپس عنوان : طرح توجیهی مجموعه چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 138 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی امکانا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی تولیدی چیپس

طرح توجیهی تولیدی چیپس عنوان : طرح توجیهی تولیدی چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 137 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی امکانا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی کارخانه چیپس

طرح توجیهی کارخانه چیپس عنوان : طرح توجیهی کارخانه چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 136 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی امکان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی مجموعه تولید چیپس

طرح توجیهی مجموعه تولید چیپس عنوان : طرح توجیهی مجموعه تولید چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 135 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی چیپس

طرح توجیهی چیپس عنوان : طرح توجیهی چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 134 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی امکانات تأمین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی مجتمع تولید چیپس

طرح توجیهی مجتمع تولید چیپس عنوان : طرح توجیهی مجتمع تولید چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 133 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی تولید چیپس

طرح توجیهی تولید چیپس عنوان : طرح توجیهی تولید چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 132 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی امکانات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی کارخانه تولیدی چیپس

طرح توجیهی کارخانه تولیدی چیپس عنوان : طرح توجیهی کارخانه تولیدی چیپس فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 20 شناسه : 131 توضیحات : مشخصات محل اجرای طرح : استان:اصفهان شهرستان : مبارکه بخش : مرکزی ابعاد ومساحت محل اجرای طرح زمینی به مساحت 1500 متر مربع نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب و کار در 5 کیلومتری شهرمبارکه واقع است . فاصله محل استقرارکسب و کار تا جاده اصلی ،نوع راه و جاده مربوطه . در کنار جاده اصلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(2):

محبوبترین محصولات