فروشگاه اینترنتی سبد آنلاین خرید آنلاین محصولات مجازی صرفه جویی در زمان و هزینه هزاران محصول متنوع و کاربردی درگاه بانکی آنلاین عضو شبکه شتاب 24 ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما هستیم

آموزش مقدماتی نرم افزار PhotoShop

آموزش مقدماتی نرم افزار PhotoShop عنوان : آموزش مقدماتی نرم افزار PhotoShop فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 120 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

آموزش نرم افزار PhotoShop

آموزش نرم افزار PhotoShop عنوان : آموزش نرم افزار PhotoShop فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 119 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصاوير م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

آموزش مقدماتی برنامه PhotoShop

آموزش مقدماتی برنامه PhotoShop عنوان : آموزش مقدماتی برنامه PhotoShop فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 118 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

آموزش نرم افزار فتوشاپ

آموزش نرم افزار فتوشاپ عنوان : آموزش نرم افزار فتوشاپ فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 117 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصاوير مي ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ عنوان : آموزش فتوشاپ فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 116 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصاوير مي باشد. - زمي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

آموزش مقدماتی نرم افزار فتوشاپ

آموزش مقدماتی نرم افزار فتوشاپ عنوان : آموزش مقدماتی نرم افزار فتوشاپ فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 115 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

آموزش برنامه PhotoShop

آموزش برنامه PhotoShop عنوان : آموزش برنامه PhotoShop فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 114 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصاوير مي ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

آموزش برنامه فتوشاپ

آموزش برنامه فتوشاپ عنوان : آموزش برنامه فتوشاپ فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 113 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصاوير مي باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

آموزش مقدماتی برنامه فتوشاپ

آموزش مقدماتی برنامه فتوشاپ عنوان : آموزش مقدماتی برنامه فتوشاپ فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 112 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصاوير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

آموزش PhotoShop

آموزش PhotoShop عنوان : آموزش PhotoShop فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 59 شناسه : 111 توضیحات : معرفي كلي محيط      : Photoshop - نوار عنوان title bar : حاوي نام برنامه مي باشد. - نوار منو menu bar : حاوي منوها با فرامين اصلي مي باشد. - Option bar : كارائي هاي ابزار ها را در اختيارمان قرار مي دهد. - Tool Box (جعبه ابزار) : حاوي ابزارهاي قوي جهت كار با تصاوير مي باشد. - ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان
تعداد صفحه(1):

محبوبترین محصولات