فروشگاه اینترنتی سبد آنلاین خرید آنلاین محصولات مجازی صرفه جویی در زمان و هزینه هزاران محصول متنوع و کاربردی درگاه بانکی آنلاین عضو شبکه شتاب 24 ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما هستیم

گزارش کارآموزی شرکت معماری بهارستان

گزارش کارآموزی شرکت معماری بهارستان عنوان : گزارش کارآموزی شرکت معماری بهارستان فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 60 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مجمع عمومی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

گزارش کارآموزی عمران

گزارش کارآموزی عمران عنوان : گزارش کارآموزی عمران فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 59 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مجمع عمومی شرکت مذکور اساس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

گزارش کارآموزی شرکت معماری

گزارش کارآموزی شرکت معماری عنوان : گزارش کارآموزی شرکت معماری فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 58 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مجمع عمومی شرکت مذکو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

گزارش کارآموزی شرکت معماری و عمران بهارستان

گزارش کارآموزی شرکت معماری و عمران بهارستان عنوان : گزارش کارآموزی شرکت معماری و عمران بهارستان فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 57 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مجم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

گزارش کارآموزی شرکت شهرسازی و عمران بهارستان

گزارش کارآموزی شرکت شهرسازی و عمران بهارستان عنوان : گزارش کارآموزی شرکت شهرسازی و عمران بهارستان فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 56 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

گزارش کارآموزی شرکت شهرسازی بهارستان

گزارش کارآموزی شرکت شهرسازی بهارستان عنوان : گزارش کارآموزی شرکت شهرسازی بهارستان فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 55 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مجمع عمومی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

گزارش کارآموزی شرکت عمران بهارستان

گزارش کارآموزی شرکت عمران بهارستان عنوان : گزارش کارآموزی شرکت عمران بهارستان فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 54 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مجمع عمومی ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

گزارش کارآموزی شرکت شهرسازی

گزارش کارآموزی شرکت شهرسازی عنوان : گزارش کارآموزی شرکت شهرسازی فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 53 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مجمع عمومی شرکت مذک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

گزارش کارآموزی شرکت عمران

گزارش کارآموزی شرکت عمران عنوان : گزارش کارآموزی شرکت عمران فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 52 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مجمع عمومی شرکت مذکور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

گزارش کارآموزی شرکت بهارستان

گزارش کارآموزی شرکت بهارستان عنوان : گزارش کارآموزی شرکت بهارستان فرمت : ورد داکیومنت - DOC تعداد صفحه : 36 شناسه : 51 توضیحات : معرفي محل كار آموزي : شرکت عمران بهارستان باستناد بند ز ماده 10 و بند ن ماده 12 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که با توجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/67 هیات وزیران به تصویب رسیده است و به موجب موافقت مورخ 18/1/68 مجمع عمومی شرکت مذ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان
تعداد صفحه(1):

محبوبترین محصولات