فروشگاه اینترنتی سبد آنلاین خرید آنلاین محصولات مجازی صرفه جویی در زمان و هزینه هزاران محصول متنوع و کاربردی درگاه بانکی آنلاین عضو شبکه شتاب 24 ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما هستیم

پاورپوینت تنظيم خانواده

پاورپوینت تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 1000 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)داشتن کودک ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت مفهوم تنظيم خانواده

پاورپوینت مفهوم تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت مفهوم تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 999 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)داشتن ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت هدف تنظيم خانواده

پاورپوینت هدف تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت هدف تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 998 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)داشتن کود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت برنامه تنظيم خانواده

پاورپوینت برنامه تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت برنامه تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 997 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)داشتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت مفاهیم تنظيم خانواده

پاورپوینت مفاهیم تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت مفاهیم تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 996 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)داشتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت اهداف تنظيم خانواده

پاورپوینت اهداف تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت اهداف تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 995 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)داشتن ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت برنامه های تنظيم خانواده

پاورپوینت برنامه های تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت برنامه های تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 994 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت اصول تنظيم خانواده

پاورپوینت اصول تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت اصول تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 993 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)داشتن کو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت شاخص های تنظيم خانواده

پاورپوینت شاخص های تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت شاخص های تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 992 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)داشت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت اصل های تنظيم خانواده

پاورپوینت اصل های تنظيم خانواده عنوان : پاورپوینت اصل های تنظيم خانواده فرمت : پاورپوینت - PPT تعداد اسلاید : 46 شناسه : 991 توضیحات : تنظيم خانواده تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف: 1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته  2)داشتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان
تعداد صفحه(41):

محبوبترین محصولات